پشتیبانی همه جانبه

از آنجاییکه تکنولوژی و مخصوصا تکنولوژی در زمینه نرم افزار و وب سایت همه روزه در حال پیشرفتو پیچیده تر شدن می باشد،برای اینکه سایتی بتواند جلب توجه مشتریانش را بکند نیاز دارد که همواره چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ امکانات به روز بماندو نیز از سوی دیگر نیاز ها هر روز در حال تغییر و پیچیده تر شدن هستند و انتظار نمی رود وب سایت یا نرم افزاری که سالها قبل پاسخگوی نیاز ها بود هم اکنون هم قادر به برآورده کردن نیازها به طور کلی باشد.وب ست این افتخار را دارد که قدرت بر عهده گرفتن مسئولیت پشتیبانی همه جانبه امور مشتریانش را به طور کامل دارا می باشد. پشتیبانی وب سایت و نرم افزار به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

  • تغییر شکل کلی وب سایت با توجه به سناریوی درخواست شده کنونی
  • تغییر مفاد وب سایت با توجه به درخواست های کنونی
  • بهینه سازی وب سایت
  • تغییرات وب سایت ازنظر گرافیکی جهت جذاب تر شدن آن برای مشتری
  • اضافه کردن امکانات جدید به وب سایت
  • به روز رسانی وب سایت
  • بالا بردن امنیت وب سایت